Till innehåll på sidan

Verksamhetsdokument

I våra verksamhetsdokument beskriver vi de mål vi vill uppnå under ett läsår samt hur vi ska arbeta för att nå dessa mål. I ett par andra dokument beskriver vi hur vi jobbar med formativ undervisning och bedömning på skolan.

Verksamhetsplan

I verksamhetsplanen kan du läsa om vilka mål och arbetssätt vi prioriterar under läsåret. Som bilaga till verksamhetsplanen finns budget för 2020. Den kan du också ta del av. 

Verksamhetsplan för Anna Whitlocksgymnasium 2021 (pdf, 291 kb nytt fönster)

Budget 2020 för Anna Whitlocks gymnasium - bilaga till verksamhetsplanen (pdf, 1.35 MB, nytt fönster)

Verksamhetsberättelse 

I verksamhetsberättelsen, som publiceras i januari/februari, sammanfattas hela årets arbete och vi gör en analys av de resultat vi uppnått under kalenderåret i relation till det vi skrev i verksamhetsplanen i början av året. 

Verksamhetsberättelse för Anna Whitlocks gymnasium läsåret 2020 (pdf, 412 kB, nytt fönster)

Plan mot kränkande behandling

Som bilaga till verksamhetsberättelsen finns skolans plan mot kränkande behandling. 

Plan mot kränkande behandling 2010/21 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Tertialrapport

I tertialrapporten kan du läsa om hur vi lyckats uppnå våra mål efter första terminens arbete. 

Teritalrapport 2 2021 (pdf, öppnas nytt fönster)

Bilaga 1 till Tertialrapport 2, 2021, Uppföljning IMA (pdf, öppnas i nytt fönster)

Bilaga 2 till Tertialrapport 2, 2021, Elevrörelser (pdf, öppnas i nytt fönster)

Bilaga 3 till Tertialrapport 2, 2021, Skolbiblioteket (pdf, öppnas i nytt fönster)

Handboken för Anna Whitlocks gymnasium 

Det viktigaste lokala dokumentet för oss i arbetet med att skapa Anna Whitlocks gymnasium, är skolans handbok. Till den återvänder vi ofta när vi ska planera vår verksamhet i både stort och smått. Den revideras varje år och kompletteras också med fördjupande texter kring centrala begrepp. 

Handboken för Anna Whitlocks gymnasium (pdf, 3.74MB, nytt fönster)

Texter om formativ undervisning och bedömning på Anna Whitlocks gymnasium

Två texter som är intressanta att läsa kopplade till vår vision om bildning och vision är Bedömning för lärande samt Att se sig själv i sin praktik. Bedömning för lärande är skriven av Helena Danielsson Thorell, lektor i kemi och lärare på Anna Whitlocks gymnasium och beskriver hur vi jobbar med formativ undervisning och bedömning. Att se sig själv i sin praktik är skriven av Niklas Brismar Pålsson, lärare på Anna Whitlocks gymnasium, och beskriver hur vi jobbar med bildning i vår undervisning. 

Bedömning för lärande (pdf, 213 kB, öppnas i nytt fönster)

Att se sig själv i sin praktik (pdf, 138,9 kB, öppnas i nytt fönster)

Dela:
Kategorier: