Till innehåll på sidan

Samhällsvetenskapsprogrammet

Genom att välja samhällsvetenskapsprogrammet på Anna Whitlocks gymnasium breddar och fördjupar du dina kunskaper för komplexa samhällsfrågor, såväl historiskt som i nutid.

Välj mellan fyra inriktningar

På Anna Whitlocks gymnasium erbjuder vi fyra olika högskoleföreberedande inriktningar inom samhällsvetenskap:

Centrala frågor om makt, demokrati och att vara människa

Alla inriktningar ger dign kunskaper om samhällsförhållanden och livsvillkor i Sverige och i andra länder och om samspelet mellan individer , grupper och samhällen, både nu och då.

Du breddar och fördjupar din förståelse för komplexa samhällsfrågor genom att syssla med centrala frågor kring hållbar utveckling, maktstrukturer, demokrati,  och  vad det innebär att vara människa.

Hur är det att gå på Samhällsvetenskapsprogrammet?

Sigge som går Samhällsvetenskapsprogrammet svarar på frågor.

Dela: