Till innehåll på sidan

Om skolan

Anna Whitlocks gymnasium välkomnar dig till en kreativ, modern och modig skola. Här drivs vi av energin och tilltron till allas möjligheter att göra skillnad.

En stor skola med varm stämning

Vi är Stockholm stads största gymnasieskola med ca 2200 elever. Vi erbjuder fem högskoleförberedande program och elva inriktningar. Här finns något för nästan alla som vill gå ett högskoleförberedande program på gymnasiet. Vi har också ett introduktionsprogram - IMA med specialpedagogisk profil.

Vi rekryterar skickliga och erfarna lärare med djupa ämneskunskaper och ett starkt engagemang för att utveckla undervisning och lärande. På skolan finns också ett väl utbyggt elevhälsoteam, ett skolbibliotek som integreras i undervisningen och en IT-avdelning.

Bildning, hållbarhet och innovation

I augusti 2018 öppnade Anna Whitlocks gymnasium, en skola för bildning och innovation. I nya undervisningslokaler, några hundra meter från Stadshuset, undersöker nu våra lärare och elever hur vi utformar ett framtida hållbart samhälle, med hjälp av vetenskap, estetik och digital teknik.

Samarbeten

Centralt är även våra samarbeten med högskolor, universitet, organisationer och andra företag. I dessa samarbeten kan vi förverkliga skolans identitet och profiler och ge eleverna de bästa förutsättningarna för en hållbar utveckling.

Några av våra samarbetspartners är: 

  • Stockholms universitet
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), där vi samarbetar inom profilen Life Science
  • Konstfack, där vi samarbetar inom Design
  • Nobel Prize Museum
  • Eva Bonniers Donationsnämnd
  • Rotary Kungsholmen som rådgivare till UF-företagen inom Ekonomi
  • Trafikkontoret
  • Gymnastik -och idrottshögskolan (GIH)

 

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
Anna Whitlocks gymnasium välkomnar dig till en kreativ, modern och modig skola. Här drivs vi av energin och tilltron till allas möjligheter att göra skillnad.