Till innehåll på sidan

Sprängsten och Min sprängsten

Världspremiär och vernissage för konstnären Jenny Nordmarks konstprojekt Sprängsten, samt svarsutställningen Min sprängsten på Anna Whitlocks gymnasium.

Sprängsten och svarsutställningen Min sprängsten

MIN SPRÄNGSTEN är en svarsutställning till verket SPRÄNGSTEN, skapat av konstnären Jenny Nordmark. Våren 2019 fick klass NA18DESIGN tillsammans med Jenny Nordmark som handledare inleda arbetet med att skapa egna konstverk. De har fått befinna sig i den konstnärliga processen, i det skavande och irriterande, men också i känslan av tillit, att våga lita på sig själv, att fortsätta. I utställningen ser ni ett urval av fyra elevers verk. Dessa verk kommer eleverna att skänka till skolan. 

Mod, handlingskompetens och formativt arbetssätt

För att ett sådant här projekt ska komma till stånd behöver någon från skolledningen engagera sig. På Anna Whitlock utgår vi från vår vision om mod och handlingskompetens och då gäller det ibland att våga, att kasta sig ut i det oprövade och våga vara trygg i det. Att jobba med estetiska lärprocesser är viktigt, vi ser att eleverna växer som individer. Det krävs mod och handlingskompetens . Att känna sig trygg i att inte veta vad som händer. I den här processen har vi också jobbat formativt, den konstnärliga processen i sig är formativ, att gå tillbaka och titta på vad en gjort. 

Min sprängsten

Fyra elever skänker sina konstverk från utställningen till skolan. Det är Clara Ehn med konsverket Conversation Piece och Processbok, Josefin Wikfeldt med Hierarki, Victoria Jevrell med Maktspel och Samhörighet och Li Stackerud med Skogrå. En avgörande insikt för dessa elever har varit att för dem är betyg inte viktigt. De menar att de i praktiken har förstått vad formativt lärande innebär och att de betyg de får för sina arbeten säger mer om deras drivkrafter och förmåga till att arbeta självständig och med den kunskap de fått längs vägen genom att misslyckas och komma framåt, än om vad de presterar vid en given tidpunkt. 

Slutligen kan dessa elever inte nog understryka hur viktigt de tycker att det är med estetiska ämnen som ger utrymme för skapande och  kreativitet. 
 

Dela:
Kategorier: