Till innehåll på sidan

Vad är Life Science?

På Anna Whitlocks gymnasium erbjuder vi profilen Life Science på två av våra program, här får du veta allt du behöver veta om just den profilen.

En bredare utbildning - 
Life Science, vetenskapen om allt levande 

På Anna Whitlocks gymnasium erbjuder vi två olika program med profilen Life Science: Naturvetenskapsprogrammet – inriktningen naturvetenskap och samhällsvetenskapsprogrammet – inriktningen Samhällsvetenskap. Det betyder att du läser alla de ”vanliga” kurserna på programmen och så breddar du din utbildning med följande programfördjupningar: 

Naturvetenskapsprogrammet – inriktningen naturvetenskap  
Programfördjupning (200p):  

  • Psykologi 1 
  • Filosofi 1 
  • Naturvetenskaplig specialisering Life Science  

Samhällsvetenskapsprogrammet – inriktningen samhällsvetenskap  
Programfördjupning (300p):  

  • Filosofi 2 
  • Psykologi 2 
  • Naturkunskap 2 
  • Samhällsvetenskaplig specialisering Life Science  

Livsvetenskaper

Life Science är ett vetenskapsområde där vi undersöker vad liv är. Vi ställer oss frågor som vad är liv? Vad gör oss mänskliga? Vi undersöker hur levande organismer fungerar, samverkar och påverkar sin omgivning.

Det handlar om att utforska det vi kallar liv i hela dess vidd – från förutsättningar för biologiskt liv till frågan om livets betydelse. Livsvetenskaper är i hög grad gränsöverskridande det handlar om många olika ämnesområden som till exempel biologi, psykologi, fysik, kemi, filosofi, matematik och juridik.

I gränslandet mellan samhällsvetenskap och naturvetenskap

Nya rön inom Life Science ställer ofta nya krav på samarbeten och regelverk, vi rör oss i gränslandet mellan samhällsvetenskap och naturvetenskap. 

Samhällsvetenskapsprogrammet undersöker vi hur människan förstår sig själv och sin värld samt hur det i sin tur påverkar hur vi utformar våra samhällen. På Naturvetenskapsprogrammet undersöker vi frågor som handlar om hur livet fungerar. Det kan vara förutsättningar för livet i dess allra enklaste form men också vad som påverkar människors hälsa, miljön och ett hållbart samhälle.

Samarbeten mellan programmen leder till att du kommer att utveckla din förmåga att tolka hur vi ska förstå såväl nya biologiska perspektiv på liv men också vad det betyder att som människa leva ett liv. 

Dela: