Till innehåll på sidan

Språkdiplomering i Tyska 4 och Tyska 5

Alla elever som läser Tyska 4 och 5 på Anna Whitlocks gymnasium har möjlighet att under kursens gång delta i arbetet för att få det tyska språkdiplomet, Deutsches Sprachdiplom.

Språkdiplomering ger försprång

Språkdiplomering ger dig ett försprång om du vill söka sommarjobb eller praktik i ett tyskspråkigt land eller om du vill studera i Tyskland, eftersom Deutsches Sprachdiplom är ett känt intyg i de tysktalande länderna. Denna möjlighet finns endast på ett fåtal skolor i hela Sverige. 

Diplomet är även en bra grund till arbete eftersom Tyskland är Sveriges största exportland. Genom detta vill vi fördjupa samarbete och kommunikation mellan oss och de tysktalande länderna.  

Tyskt språkdiplom och PASCH-samarbete

Med diplomarbetet följer ett samarbete med skolor i hela världen, vilka är anslutna till ett tyskt samarbetsnät: das PASCH-Net. Här har Anna Whitlocks elever möjligheter att kommunicera och samverka med elever i andra länder på tyska. 

Diplomet är på B1-nivå och på B2-nivå enligt den europeiska referensramen i språk och utfärdas av tyska myndigheter genom Anna Whitlocks gymnasium. 

Dela:
Kategorier: