Till innehåll på sidan

Frågor och svar med Tindra på ekonomiprogrammet

I samband med vårt ”digitala öppna hus” anordnar vi frågestunder med en elev från varje program på vår Instagram. Den tredje personen att svara på frågor var Tindra som går andra året på ekonomiprogrammet inriktning juridik. Här nedan finns alla frågor och svar utskrivna. Vill man se hela frågestunden med tillhörande bilder och filmer kan man gå in på vår Instagram där vi har sparat allt: @annawhitlocksgymnaisum.

Är era lektioner intressanta?

Verkligen! Förutom de vanliga ämnena som samhällskunskap, matte, svenska etc. så har jag i årskurs ett och två haft andra intressanta ämnen som filosofi, företagsekonomi, psykologi och privatjuridik. Dessutom är alla lektioner väldigt varierade, exempelvis har vi gjort en egen podcast, skrivit texter, läst böcker, kollat på film, fått föreläsningar, gått på rättegång, etc.

Hur är klassen?

Den är bra! Alla har någon/några att vara med och ingen är elak mot någon. Det är inte heller något problem att prata med vem som helst i klassen eller ha grupparbeten.

Hur ser ert schema ut?

Detta är mitt schema den här veckan (gå in på vår Instagram här för att se bilden). Man har bara språk en gång i veckan, så jag börjar exempelvis inte förrän klockan tolv på onsdagar eftersom jag har spanska på tisdagar. Det är bra tider: slutar man sent så börjar man också sent och börjar man tidigt brukar man sluta tidigt. Exempelvis 08:25-13:55 eller 11:15-16:20.

Får ni nån liten rast mellan lektionerna?

Vi får oftast två raster under lektionerna. Oftast en kortare och en längre (sammanlagt oftast 30 minuter) för att kunna gå till skolans café. Exempelvis: 10 minuter + 20 minuter eller 15 minuter + 15 minuter.

Läser du italienska? Och i så fall kunde du språket innan?

Personligen läser jag spanska, men man kan välja andra språk också utan tidigare erfarenhet!

Hur är fördelningen mellan killar och tjejer i klassen?

Majoriteten är tjejer i min klass (ca 2/3).

Finns betygshets och skryt om sina betyg?

Absolut inte enligt min uppfattning. Snarare tvärtom – att folk är lite hemliga med sina betyg. Dessutom får vi ju inte betyg förrän i slutet av läsåret, utan istället feedback under terminens gång, vilket också bidrar till att det inte är en betygshets.

Vad tycker du om lärarna?

Jag tycker lärarna är väldigt bra! Alla är väldigt duktiga på att ha intressanta och varierade lektioner samt är snälla och vill hjälpa en för att man ska kunna nå sina mål!

Hur tycker du betygsystemet är? Hur har det påverkat ditt sätt att arbeta?

Jag tycker personligen att det är väldigt bra att vi inte får bokstäver utan kommentarer under kursens gång, sedan får vi betyg. Man blir inte lika stressad och så blir man dessutom mer fokuserad på att göra så bra som möjligt och förbättra sig utefter den feedback man får.

Är alla ekonomiare snobbar?

Verkligen inte! Alla är schyssta mot varandra och ekonomiarna avviker inte mer än någon från något annat program.

Har man lektioner med andra klasser?

I årskurs ett och två har man alla sina lektioner med sin klass, men jag vet inte hur det är i årskurs tre när man har individuellt val.

Hur mycket plugg är det?

Jag tror inte det är så mycket mer plugg än någon annan linje. Men man har ofta något i varje ämne. Positivt är dock att blockschemat vi har gör det mycket lättare att hinna med saker på lektionen och underlättar planerandet av sina studier!

Är tvåan mycket svårare än ettan?

Skulle nog säga lättare eftersom man är mer van vid hur allt fungerar och har hunnit bekanta sig med de nya ämnena, etc!

Är ekonomiprogrammet på Anna Whitlocks snobbigt och bara en sorts människor?

Vet inte hur det är med inriktning ekonomi, men på juridikinritningen så upplever jag att det finns många olika slags människor och att ingen är snobbig.

Blir det trångt i lokalerna eller finns det gott om plats?

Det finns VÄLDIGT gott om plats! Även när skolan delades med ett helt annat gymnasium under ett och ett halvt år märktes det knappt av på grund av att skolan har så pass bra och stora lokaler.

Är det mycket prov?

Vi har knappt något ”prov”. I ettan kunde det hända att man hade något riktigt ”prov” i exempelvis naturkunskap eller samhällskunskap. Men förutom i matte är det i de andra ämnena oftast andra typer av examinationer: uppsatser, seminarier, etc.

Umgås ni i klassen efter skolan också?

Det är nog väldigt individuellt! Det finns flera som gör det, men även dem som inte gör det.

Vad är bäst med skolan?

Det är svårt att säga vad som är absolut bäst, men jag kan lista tre av det bästa:

  • Väldigt bra med blockschema.
  • Centralt med stora och fräscha lokaler (inklusive café).
  • Bra lärare med intressanta lektioner.

Hur mycket plugg är det? Hur ofta behöver man plugga?

Här är ett exempel på hur plugget kan se ut, varje vågrät rad är en vecka (gå in på vår Instagram här för att se bilden). Det är som sagt oftast något varje vecka i varje ämne, men ibland inte så stora grejer, utan det kan exempelvis vara att ha läst ett kapitel. Man får rätt så mycket gjort på lektionerna eftersom det är blockschema, men man får nog räkna med en timme per dag med plugg hemma.

Finns det något du skulle vilja ändra med skolan?

Svårt att säga… Jag tycker att skolan är väldigt bra som den är redan. Möjligtvis att skollunchen skulle återgå lite mer till så som den var i början av årskurs ett och erbjuda kriminologi som individuellt val, men annars kan jag inte komma på något.

Har ni bra schema?

Jag tycker schemat har en bra balans. Det är oftast två lektioner per dag och bra tider. Börjar tidigt så slutar man tidigare, börjar sent så slutar man senare.

Läser man mycket samhällskunskap i ekonomi?

En kurs under hösten och under våren både i ettan och i tvåan, så sammanlagt två kurser (en lektion i veckan).

Umgås ni med personer från andra linjer i och utanför skolan?

Vissa gör det! Tack vare de olika temaveckorna skolan har varje termin så kan man lära känna folk från andra klasser och många umgås även utanför skolan med folk från sin egen klass eller andra klasser.

Hur ser en vanlig dag ut för er?

När det inte är distansundervisning så har vi vanligtvis lektion (inklusive två raster), lunch och sedan en avslutande lektion (men ibland så kan lunchen vara innan skoldagen börjar).

Är inte folk ganska snobbiga eller tror mycket om sig själv?

Inte vad jag har upplevt, tror det mest är en vanlig stereotyp om ekonomlinjen.

Hur känns det att gå på Stockholms största skola?

Det känns bra! Många lokaler, grupprum samt att det finns många klasser samt linjer och inriktningar.

 

Tack för alla frågor idag! Hoppas ni fått en större förståelse för hur det är att gå ekonomiprogrammet på Anna Whitlock!

Dela:
Kategorier: