Till innehåll på sidan

Samhällsvetenskap med särskild variant design

I utbildningen samhällsvetenskap med särskild variant design förenas målen för det samhällsvetenskapliga programmet med fördjupade kunskaper och färdigheter inom design och bild.

Film om särskild variant design

Elever berättar om Samhälle: Design - Live (länk till Youtube)

Design och skapande

Du utvecklar din problemlösningsförmåga och din förmåga att se helheter och sammanhang. Du vidgar dina perspektiv samtidigt som du utnyttjar, tränar och utvecklar din kreativa förmåga.

Dina färdigheter inom bild och design kan du använda för att söka utbildningar inom till exempel digital design och skapande, men kurserna ger dig  också fler verktyg för samhällsvetenskapliga utbildningar.

I bild- och designkurserna får du möjlighet att öva och utveckla ditt tekniska handlag med en rad olika verktyg och metoder för bildframställning, såväl analoga som digitala.

Du utvecklar kunskaper om de kreativa och problemlösande processer som används när nya produkter tas fram, gamla återanvänds och miljöer och tjänster utformas. 

Handlingskompetens genom design

Att arbeta med design kommer att vara ett sätt att uttrycka handlingskompetens på Anna Whitlocks gymnasium. Design handlar både om själva problemlösningsprocessen och om den gestaltning och materialisering som blir resultatet av den. Inom design utvecklar du kunskaper om de kreativa och problemlösande processer som används när olika slags utmaningar i samhället identifieras och undersöks.

För många företag och i den samhällsvetenskapliga forskningen är design thinking ett sätt att arbeta med innovation och lösningar av komplexa problem. Dina kunskaper inom design kommer att vara mycket användbara både i yrkeslivet och i högre studier. För oss på Anna Whitlocks gymnasium ligger fokus på hållbar design.

Behörighetskrav och antagningsprov

För att vara behörig att söka ska du ha minst betyg C i bild från åk 9 och göra ett antagningsprov. 

Exempel på arbetsprov för Samhällsvetenskapligt program med särskild variant design inför läsåret 2021/2022 (pdf, öppnas i nytt fönster).

Poängplan

Poängplan för Samhällsvetenskapsprogrammet, särskild variant design (pdf,148 kB, öppnas i nytt fönster)

Inriktning och programfördjupning (750 p)

  • Design 1
  • Design 2
  • Bild och form 1b
  • Digitalt skapande 1
  • Foto 1
  • Historia 2a
  • Religionskunskap 2
  • Samhällskunskap 2
Dela: