Till innehåll på sidan

Inriktning beteendevetenskap

På inriktningen beteendevetenskap kommer du att fördjupa din förståelse för människors agerande som individer och som deltagare i olika typer av grupper. Du förstår också hur viktig kommunikation och ledarskap är för samspelet mellan människor i olika sammanhang.

Film om inriktning beteende

Elever berättar om Samhälle: Beteende - Live (länk till Youtube)

Tankar, känslor och beteenden

Beteendevetenskap är relevant för allt människor gör. Den handlar om människors tankar, känslor och beteenden, enskilt och i grupp. Som vetenskap är den nära besläktad med samhällsvetenskap, naturvetenskap och humaniora. 

Beteendevetenskapen handlar också frågor som hur våra hjärnor fungerar, hur vi uppfattar vår omgivning, hur vi blir de personer vi är och varför vi ibland beter oss på sätt som kan verka oförståeliga.

Människan i möte med  den digitala tekniken

På Anna Whitlocks gymnasium tittar vi extra på människans förhållande till digital teknik. Hur ska interaktionen mellan människa och dator vara utformad för att bäst passa människors sätt att uppfatta omvärlden?

Du får utveckla dina kunskaper inom digitalt skapande för att sedan utveckla gränssnitt som är användbara, tillgängliga och tilltalande utifrån människors sätt att uppfatta och använda digitala medier.

Poängplan

Poängplan för Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap (pdf, öppnas i nytt fönster)

Programfördjupning (300p)

  • Naturkunskap 2
  • Digitalt skapande
  • Gränssnittsdesign
Dela:
Kategorier: