Till innehåll på sidan

Intresseanmälan till Anna Whitlocks gymnasium

Du som vill söka till åk 2 eller åk 3 inför läsåret 21/22

Du som vill söka till åk 2 eller 3 inför nästa läsår ska skicka in din ansökan i juni när betygen är satta. Det är mycket viktigt att du bifogar din studieplan med betygsatta avslutade kurser to m juni-21.

Vi vill ha din ansökan senast 16 juni.

Vi ser endast över ansökningar som är fullständiga och att studieplan med betyg i samtliga avslutade kurser har bifogats.

I vårt urval gör vi en samlad bedömning över hur väl dina kurser matchar det program du söker samt dina betyg i avklarade gymnasiekurser.

Gymnasieskolorna lägger ut sina kurser lite olika. Det är viktigt att dina avslutade/pågående kurser inte skiljer sig åt för mycket från våra elevers kursutlägg för att byte ska kunna vara möjligt och för att vi ska kunna garantera dig en gymnasieexamen.

I slutet av juni vet vi om det finns lediga platser på våra program och inriktningar.

Om vi kan erbjuda dig en plats hör vi av oss via telefon eller mejl.

Länk till formulär Ansökan till årskurs 2 och 3

Dela: