Till innehåll på sidan

Intresseanmälan till Anna Whitlocks gymnasium

Beroende på på till vilken årkurs du vill söka, så ska du använda olika formulär. Se länkar nedan.

Att söka plats till årskurs 1 under pågående läsår

Det är många som hör av sig och vill börja hos oss. Vi ser över ansökningarna om det skulle bli en ledig plats.

Eftersom vi nu är en bra bit in på terminen behöver vi göra en samlad bedömning över hur väl dina kurser stämmer överens med det program du söker. Vi ser även över språkval, omdömen och närvaro samt dina betyg från grundskolan. Om du blir aktuell för en plats hör vi av oss via telefon eller mail.

Länk till formulär Reservantagning årskurs 1

Du som vill söka till åk 2 eller åk 3

Bifoga din studieplan/betyg med samtliga avslutade kurser. Om vi får en ledig plats så ser vi över de som står på vår intresselista. Vi ser endast över ansökningar som är fullständiga, dvs studieplan och betyg har bifogats. I vårt urval gör vi en samlad bedömning över hur väl dina kurser matchar det program du söker samt dina betyg i avklarade gymnasiekurser. 
Gymnasieskolorna lägger ut sina kurser lite olika. Det är viktigt att dina avslutade/pågående kurser inte skiljer sig åt för mycket från våra elevers kursutlägg för att byte ska kunna vara möjligt och för att vi ska kunna garantera dig en gymnasieexamen. 
Om vi kan erbjuda dig en plats hör vi av oss via telefon eller mejl.

Länk till formulär Ansökan till årskurs 2 och 3

Dela: