Till innehåll på sidan

Inriktning samhällsvetenskap

På Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap försöker vi belysa vår tids stora frågor som de uttrycks i de Globala målen för hållbar utveckling.

Film om inriktning samhällsvetenskap

Elever berättar om Samhälle: Samhälle - Live (länk till Youtube)

Handlingskompetens för en hållbar framtid

Ett av målen med utbildningen på Anna Whitlock är att du ska utveckla handlingskompetens, vilket betyder att du har kunskaper, färdigheter, verktyg och gott om motivation för att bidra till en hållbar framtid - för dig som individ och för vår värld.

Bland annat undersöker vi de här frågorna:

  • genus och jämställdhet,
  • arbetsvillkor och ekonomi,
  • delaktighet och jämlikhet, samt
  • stadsplanering och byggandet av fredliga samhällen.

Specialiseringskurs Global utveckling

Specialiseringskursen Global utveckling handlar om globala utvecklingsfrågor med utgångspunkt i Globala målen för hållbar utveckling.

  • Kursen har en tvärvetenskaplig ingång, vilket innebär att utvecklingsfrågor studeras och diskuteras ur flera olika perspektiv över programgränserna.
  • Kursen innehåller även olika fördjupningsdelar som är kopplade till målen för respektive program.
  • Kursen är obligatorisk för elever i år 3 på NANA (naturvetenskaplig specialisering), elever på SASA (humanistisk specialisering) och elever på EKJU (samhällsvetenskaplig specialisering).

Översikt för specialiceringskursen Global utveckling

Poängplan

Poängplan för Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap (pdf, 155 kB, öppnas i nytt fönster)

Programfördjupning (300p)

  • Samhällsvetenskaplig specialisering - Global utveckling
  • Digitalt skapande 1
  • Geografi 2
Dela: