Till innehåll på sidan

Inriktning naturvetenskap

Inriktningen naturvetenskap stimulerar din nyfikenhet, din kreativitet och din förmåga till experimentellt arbete och analys.

Film om inriktning natur

Elever berättar om Natur: Natur - Live (länk till Youtube)

Naturvetenskapens betydelse för vårt samhälle

Du får utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt, som innefattar förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. Du får även ökad förståelse för naturvetenskapens betydelse för samhället.

Hur kan du bidra till en hållbar framtid?

Hos oss belyses vår tids stora frågor, så som de uttrycks i de Globala målen för hållbar utveckling,  på olika sätt på Naturvetenskapsprogrammet. Det kan handla om frågor som rör förnybar energi och rena bränslen, människans påverkan på jordens klimat, haven och deras resurser samt livets mångfald i jordens ekosystem. Ett av målen med utbildningen på Anna Whitlocks gymnasium är att du ska utveckla handlingskompetens, vilket betyder att du har kunskaper, färdigheter, verktyg och gott om motivation för att bidra till en hållbar framtid - för dig som individ och för vår värld.

Specialiseringskurs Global utveckling

Specialiseringskursen Global utveckling handlar om globala utvecklingsfrågor med utgångspunkt i Globala målen för hållbar utveckling. 

  • Kursen har en tvärvetenskaplig ingång, vilket innebär att utvecklingsfrågor studeras och diskuteras ur flera olika perspektiv över programgränserna.
  • Kursen innehåller även olika fördjupningsdelar som är kopplade till målen för respektive program.
  • Kursen är obligatorisk för elever i år 3 på NANA (naturvetenskaplig specialisering), elever på SASA (humanistisk specialisering) och elever på EKJU (samhällsvetenskaplig specialisering).

Översikt för specialiceringskursen Global utveckling

Poängplan

Poängplan för Naturvetenskapliga programmet, inriktning naturvetenskap (pdf, 163 kB, öppnas i nytt fönster)

Programfördjupning (200p)

  • Naturvetenskaplig specialisering – Global utveckling
  • Programmering 1
Dela:
Kategorier: