Till innehåll på sidan

Inriktning juridik

På juridikinriktningen kommer du att studera betydelsen av mänskliga rättigheter och rättsstatens principer för hållbar global utveckling. Utöver det får du möjligheter att resonera om lagstiftningens effekter för individ och samhälle i stort.

Film om inriktning juridik

Elever berättar om Ekonomi: Juridik- Live (länk till Youtube)

Juridikens inverkan på individen och samhället

Juridikinriktningen ger dig kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle. Dessutom får du bekanta dig med juridiska dokument som rättsfall och avtal. 

Anna Whitlock gymnasium har som övergripande mål att undervisa för hållbar utveckling. Här kommer de globala målens förverkligande att belysas ur juridiska, men även ur samhällsvetenskapliga perspektiv. 

Du kommer att få arbeta med och utveckla dina förmågor att:

  • analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder. 
  • använda språket som verktyg för att formulera dig korrekt och precist i både tal och skrift. 

Specialiseringskurs Global utveckling

Specialiseringskursen Global utveckling handlar om globala utvecklingsfrågor med utgångspunkt i Globala målen för hållbar utveckling.

  • Kursen har en tvärvetenskaplig ingång, vilket innebär att utvecklingsfrågor studeras och diskuteras ur flera olika perspektiv över programgränserna.
  • Kursen innehåller även olika fördjupningsdelar som är kopplade till målen för respektive program.
  • Kursen är obligatorisk för elever i år 3 på NANA (naturvetenskaplig specialisering), elever på SASA (humanistisk specialisering) och elever på EKJU (samhällsvetenskaplig specialisering).

Översikt för specialiceringskursen Global utveckling

Poängplan

Poängplan för Ekonomiprogrammet med inriktning juridik (pdf, 93,5 kB, öppnas i nytt fönster)

Programfördjupning (300p)

  • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering – Global utveckling
  • Engelska 7
  • Filosofi 2
  • Religionskunskap 2
Dela: