Till innehåll på sidan

Frånvaroanmälan, ledighetsansökan och CSN

Här hittar du information om hur du anmäler frånvaro, gör en ledighetsansökan och vad som krävs för att du ska få studiebidrag under din gymnasietid från CSN.

Närvaroplikt

Du som har sökt till och går på gymnasiet har närvaroplikt. Därför måste du ha giltiga skäl för att få vara frånvarande från undervisningen. 

Frånvaroanmälan

Om du är under 18 år anmäler vårdnadshavare frånvaro

Gör så här:

  • Gå in på Skolplattformen

Inloggningssida till Skolplattformen 

  • Logga in med BankID
  • Klicka på länken Frånvaro Närvaro

Om du har problem med att komma in  på Skolplattformen och göra frånvaroanmälan får du maila och anmäla frånvaro direkt till elevens mentor. E-post till alla mentorer hittar du här på webben. 

Om du är över 18 år anmäler du själv frånvaro

Är du över 18 år anmäler du själv frånvaro på Skolplattformen. 

Ledighetsansökan

På Anna Whitlock har vi också blockschema, alltså ett schema där varje kurs har en lång lektion på 145 minuter en gång i veckan. Därför missar du en stor del av undervisningen i en kurs om du är frånvarande en eller flera dagar. Av dessa anledningar är vi restriktiva med att bevilja ledighet och avslår generellt ledighetsansökningar för resor och semester. Ledighet vid begravning och liknande beviljas.

Ledighetsansökan kan du göra på Skolplattformen om du är över 18 år. Är du under 18 år är det vårdnadshavare som kan göra ledighetsansökan, även då på Skolplattformen. Ansökan tas emot och hanteras av ansvarig biträdande rektor.

Studiebidrag från CSN

Du som går på gymnasiet får studiebidrag från och med att du är 16 år. Bidraget är en förlängning av barnbidraget och betalas ut till din vårdnadshavare fram tills du är 18 år och myndig. För närvarande är bidraget på 1250 kr per månad. 

För att få studiebidrag krävs att du är heltidsstuderande. Därför dras studiebidraget in om du har återkommande ogiltig frånvaro. Du kan läsa mer om studiebidraget på CSN:s hemsida och på Skolplattformen om hur vi på Anna Whitlocks gymnasium rapporterar ogiltig frånvaro.

Information om studiebidraget på CSNs hemsida

Dela:
Kategorier: