Till innehåll på sidan

Frågor om skolan och pedagogiken

Här har vi samlat frågor och svar om skolan och pedagogiken.

Varför tror ni att skolan varit så framgångsrik trots att den är så ny? 

Tydlig vision och de bästa lärarna

Mycket tror vi beror på att vi har en tydlig vision och har anställt några av Stockholms bästa lärare som alla tror på den visionen och vill bygga en ny skola tillsammans. 

Att gå på en ny skola passar inte alla. Vi prövar saker. Det mesta gör vi för första gången även om alla lärare har med sig mycket idéer och erfarenheter från tidigare skolor. Vi experimenterar men gör det genomtänkt.

Vad är det sämsta med att gå på en ny skola?

Många tjänar på vårt sätt att tänka

Det innebär att du som elev får lära dig att arbeta på olika sätt, våga pröva nytt och får ett större självförtroende.

Men vissa föredrar tydliga ramar, att veta precis vad som förväntas och att veta att allt är beprövat. För en sådan elev så kan en ny skola kännas övermäktig. Men vi tror att även sådana elever kan lära sig mycket av våra experiment.

I slutändan är det viktigaste att du fattar beslutet utifrån vad som känns rätt för dig. Oavsett om det innebär att du väljer eller väljer bort vår skola så önskar vi dig lycka till i ditt val!

Hur funkar det med idrotten på Anna Whitlocks gymnasium?

Från och med hösten 2020 har vi en nybyggd gymlokal på skolan där delar av idrottsundervisningen sker. Detta möjliggör en varierad lektionsundervisning, vilket är uppskattat. Gymlokalen är enbart till för undervisning.

Vi har ingen egen fast idrottshall, utan vi varierar våra lektioner både utomhus och i olika lokaler såsom bland annat Rålambshovsparken, Stadshagens IP, Lasse Kühlers dansskola, KFUM samt Tenstahallen.

Jag har hört att ni har en annan syn på betygsättning?

Vi vill undvika betygshets och skapa lust till lärande

På Anna Whitlocks gymnasium tror vi inte att konstant betygshets leder till en bra psykisk miljö. Många lämnar gymnasiet mer stressade än när de börjar. Vårt mål är istället att det ska bli roligt att lära sig.

Vi vill att våra elever ska känna sig förberedda att plugga vidare när de är klara, och att de ska vilja fortsätta! Därför ger inte vi betyg på enskilda uppgifter. Istället får enfeedback och exempel på hur en ska kunna göra bättre ifrån sig. Oavsett vilken nivå en ligger på kan en alltid bli bättre.

Vi tror att det är lättare att förstå konkreta exempel än att sätta en matris i handen på en elev eller en vårdnadshavare.

Vi följer Skolverkets riktlinjer

Lärarna på skolan jobbar konstant med varandra för att bli bättre på att ge användbar feedback. I och med att vi inte ger betyg på enskilda uppgifter följer vi Skolverkets allmänna riktlinjer som kom ut 2019. Vi gör alltså inte ”annorlunda” – vi gör det som är rekommenderat. Vi har bara kommit längre i att faktiskt göra som man ska, och tror dessutom att det är rätt sak att göra.

På Anna Whitlocks gymnasium gör vi endast två summerande bedömningar per kurs.

  • Det första tillfället är ett omdöme som ges halvvägs in i kursen. Omdömet baseras på den studieaktivitet och kunskapskvalitét som eleven dittills visat.
  • Det andra tillfället är i slutet av kursen vid betygssättning. Då görs en helhetsbedömning av elevens kunskaper utifrån kunskapskraven för kursen.

Jag har hört att Anna Whitlocks gymnasium inte har nationella prov, stämmer det?

Vi har fortfarande nationella prov, då de är obligatoriska. Men i övrigt vill vi ha många olika sorters sätt att visa handlingskompetens, till exempel:

  • muntliga presentationer,
  • bildmässiga presentationer,
  • uppsatser,
  • film, och annat.

Hur fungerar era scheman? Har ni korta dagar? Hur många lärare har ni per lektion?

Film där biträdande rektor Ove Sköld berättar om hur schemat fungerar på Anna Whitlocks gymnasium. 

Det korta svaret är: vi har sammanhållna pass som leds av en lärare. Forskning visar att de allra flesta lär sig bättre om en i varje ämne har en längre lektion i veckan än om en har flera kortare. Med kortare lektioner tar varje fokusbyte tid och leder till dötid i schemat. Det tar tid att packa ner och packa upp. Läraren hinner göra mindre och precis när en kommit in i ämnet så ska en sluta.

Sammanhållna lektionspass

En skoldag består både av undervisning och egen pluggtid. Vi vill uppmuntra dig som elev att göra så stor del av skolarbetet som möjligt i skolan. Det underlättas med ett sammanhållet schema.  Det betyder dock inte att du ”slutar” tidigare eller senare. Vi vill lära elever att se på hela skoldagen som en blandning av lektionstid och egen pluggtid. 

Färre uppgifter med intressantare innehåll

Dessutom innebär det att lärarna kan ge färre men mer intressanta uppgifter. Snarare än att få en kortläxa till flera lektioner i veckan så kanske du får en större uppgift till varannan vecka, som ger mer.

Du växer med eget ansvar

Genom att arbeta hela dagen kan du slippa sitta med läxor på kvällen och ha tid för en balans som leder till mindre stress, en bättre psykisk hälsa och en bra förberedelse inför universitetet för de som vill plugga vidare.

Exempel på schema på Anna Whitlocks gymnasium

Schemaexempel Ekonomi åk 2 

Schemaexempel Ekonomi åk 1

Schemaexempel Natur åk 1

Är skolan stressig? Hur mycket pluggar eleverna? Har ni höga krav?

Vårt mål är att skolan inte ska vara stressig utan intressant och inspirerande, med krav du känner att du vill uppnå. Vi vill ställa positiva förväntningar på våra elever.

Vi har två huvudsakliga verktyg för att lyckas med det:

  • sammanhållna pass och
  • vårt arbete kring betyg.

Kan jag komma och besöka skolan? 

Med det rådande läget med Covid 19 kan vi inte ta emot spontana besök. 

Hur är lärarna? Är alla lärare behöriga, legitimerade?

Vi har bara behöriga lärare

Alla våra lärare är behöriga. Vi var lite nervösa när vi skulle rekrytera lärare, eftersom vi behövde rekrytera så många under de första åren när skolan vuxit. Nu har vi crika 120 lärare som anställts i stor konkurrens.  Det betyder att vi bara har behöriga lärare och dessutom har kunnat välja ut de lärare som vi tror är allra bäst. 

Det alla lärare har gemensamt (förutom att de är duktiga) är att alla ville vara med och starta något nytt. Det gör att alla lärare – precis som eleverna – är beredda att pröva nya sätt att göra saker och ting och är väldigt förstående och hjälpsamma mot varandra när saker inte blir perfekta första gången. Det blir helt enkelt en god stämning. Pionjäranda. 

Hur jobbar ni med anpassningar och elever med funktionsvariationer?

Vi har specialpedagoger och elevhälsa som jobbar med elever, vårdnadshavare och lärare för att komma överens om rätt redskap och verktygoch en individuell plan. Målet är att alla elever ska kunna arbeta helt och hållet på samma förutsättningar i sin klass, inte separat.

Får man egen skoldator? Vad använder ni för läromedel?

Digitalt först - så blir det hållbart

Vi arbetar digitalt först. I framtiden kommer teknisk kompetens att vara väldigt viktig. Därför vill vi att alla elever ska bli bekväma och duktiga på att arbeta digitalt samtidigt som det sparar på miljön. 

Låna dator under dina år på Anna Whitlock

Alla elever får därför möjlighet att låna en skoldator under sina tre år på skolan. Den blir elevens ”egna” att ta ansvar för och använda. 

Vi har läroböcker som kompletterar datorn och kan användas i flera år. Vilka läroböcker vi använder lämnar skolledningen upp till ämneslärarna att komma överens om då de vet bäst vad som fungerar.

Dela:
Kategorier: